Descrierea Proiectului

TITLUL PROIECTULUI: „GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”

BENEFICIAR LIDER: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădinari, Județul Giurgiu, România

PARTENERI:

  • Beneficiar 2: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Malu, Județul Giurgiu, România
  • Beneficiar 3: Municipalitatea Byala, Districtul Ruse, Bulgaria

FINANȚARE: Uniunea Europeană prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
AXA PRIORITARĂ 3: O regiune sigură

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în zona transfrontalieră

BUGET: 705.521,22 euro (85% – FEDR, 13% Bugetul de stat al României şi Bulgariei, 2% contribuţie proprie)

GRUPURI ȚINTĂ:

  • populația din zona transfrontalieră (Grădinari – Malu – Byala)
  • instituții cheie în managementul situațiilor de risc
  • instituții care furnizează servicii publice implicate în avertizarea timpurie / servicii de salvare
  • furnizorii de servicii sociale
  • ONG-uri, companii private din zona Giurgiu – Ruse

SCOP: limitarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător în comunitățile Grădinari – Malu – Byala aflate în zona transfrontalieră; îmbunătățirea capacității de planificare și de coordonare la nivelul beneficiarilor.

DURATA: 30.12.2016 – 30.08.2018

Mai multe informații despre proiectele finanțate prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria regăsiți pe site-ul www.interregrobg.eu.