COMUNICATE DE PRESĂ

Link-uri comunicate de presa:

„GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”

Program INTERREG V-A România-Bulgaria, şi UAT Comuna Grădinari

Comunicat de presă: „GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”

COMUNICAT DE PRESĂ 1

Implementarea proiectului „GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”, cod proiect 15.3.1.018, cod e-MS ROBG-126, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria a început

În data de 30.12.2016, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, şi  UAT Comuna Grădinari, în calitate de Beneficiar Lider, s-a încheiat Contractul de Finanţare pentru implementarea proiectului „GRADe – Sistem de management integrat și de prevenire a riscurilor în comunitățile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigură și dezvoltată”. Proiectul este implementat în parteneriat cu UAT Comuna Malu și Municipalitatea Byala.

Proiectul are ca scop limitarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător în comunitățile Grădinari – Malu – Byala aflate în zona transfrontalieră, dar și îmbunătățirea capacității de planificare și de coordonare la nivelul beneficiarilor. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea capacității comune și creșterea capacității de intervenție, respectiv susținerea unui nivel ridicat de conștientizare publică în domeniul managementului  riscului.

Proiectul presupune activități precum achiziționarea unor echipamente de intervenție eficientă în caz de inundații, incendii sau condiții grele de iarnă, organizarea unor campanii de conștientizare la nivelul localităților implicate în proiect asupra riscurilor și a măsurilor întreprinse în situații de urgență, dar și organizarea unor aplicații comune privind gestionarea situațiilor de risc.

Realizarea activităților proiectului va duce la îmbunătăţirea calității managementului riscului în această zonă prin profesionalizarea resurselor umane, achiziţionarea de echipamente de intervenție,  creşterea capacităţii de planificare  și de coordonare a situațiilor de urgență în caz de inundații, incendii, sau condiții grele de iarnă, precum și a gradului de conştientizare a problemelor de mediu şi protejare a populaţiei de riscul acestor hazarde naturale.

Bugetul proiectului este de 705.521,22 euro, din care 85% provin de la FEDR, 13% de la Bugetul de stat al României şi Bulgariei, iar 2% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarilor. Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.