Категория: Новини и събития

РАБОТНА ГРУПА НА СЪВМЕСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ В МАЛУ, 22 юни 2017 г.

На 22 юни 2017 год. в Малу, окръг Гюргево бе организирана първа работна група на Съвместния Координацонен Комитет по Дейност 2 – Създаване на съвместна система за трансгранично управление на… Read more »

ОБУЧЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ В ГЮРГЕВО, 3 май 2017 г.

На 3 май 2017 г. в седалището на Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево се проведе обучителна сесия по Дейност 2 – Създаване на съвместна система за трансгранично управление на… Read more »

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА, 28 март 2017 г.

На 28 март 2017 г. в Гръдинари бе организирана конференция за откриване на проекта „GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен… Read more »

СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ, 27 февруари 2017 г.

С подкрепата на Трансграничния център за управление и координация на действията при бедствия и аварии –  CBCMCI, на 27 февруари 2017 г. се проведе среща на съответните структури, за да… Read more »