5. Заключителна пресконференция

      Коментарите са изключени за 5. Заключителна пресконференция

На 13 март 2019 г. се организира заключителната пресконференция на проект GRADe, проект, който се изпълнява чрез партньорство на Община Градинари – окръг Гюргево, Община Малу –окръг Гюргево и община Бяла – област Русе.

Конференцията е организирана от Община Бяла. В събитието вземат участие представителите на местните публични власти, заинтересовани страни по проекта, вътрешните екипи на всеки партньор, както и представители на местната преса. Представени бяха резултатите от проекта, както и подробна информация по отношение на дейностите по проекта.