3. Закупуване на специализирано оборудване за намеса в извънредни ситуации

      Коментарите са изключени за 3. Закупуване на специализирано оборудване за намеса в извънредни ситуации

Проектът GRADe има за цел да ограничи последиците от изменението на климата върху околната среда на трансграничните общности Бяла, Малу и Градинари и да подобри координацията, планирането и намаляването на риска за бенефициентите.

Градинари

За постигане специфичните цели на проекта, а имменно: подобряване съвместния капацитет, увеличаване капацитета на въздействие и поддържане високо ниво на информираност на обществеността в областта на управление на риска, Община Градинари закупува следното оборудване: електро-генератор, багер, моторна помпа, трактор, оборудван с гребло за сняг и ремарке.

Електрогенераторът се използва за осигуряване на електрическа енергия в случай, че електрическата енергия от националната мрежа прекъсне. Багерът е многофункционална машина, която е удобна за управление и ефективна при работа. Може да достигне места, недостъпни за други видове техника. По своята същност багерът е машина за въздействие. Използва се за копаене и изравняване на земята, за товарене и пренасяне на сняг, пръст или скална маса на къси разстояния или за заравяне на канавки, разчистване на подстъпи. Моторната помпаможе да се използва за изпомпване на водата в случай на наводнения, като е приложима и при пожари. Тракторът с ремарке и гребло за сняг се използва за отстраняване на сняг и за транспортиране на земна маса или предмети, които ограничават достъпа по пътищата.

Малу

За постигане специфичните цели на проекта, а имменно: подобряване съвместния капацитет, увеличаване капацитета на въздействие и поддържане високо ниво на информираност на обществеността в областта на управление на риска, Община Малу закупува следното оборудване: електрогенератор, моторна помпа и пожарна кола работеща с вода и пяна.

Електрическият генератор се използва за осигуряване на електрическа енергия в случай, че същата от националната мрежа прекъсне.

Пожарната кола с вода и пяна се използва за въздействие върху бързоразрастващи се пожари.

Бяла

За постигане специфичните цели на проекта, а имменно: подобряване съвместния капацитет, увеличаване капацитета на въздействие и поддържане високо ниво на информираност на обществеността в областта на управление на риска, Община Бяла закупува следното оборудване: електрогенератор, багер и цистерна.

Електрическият генератор ще се използва за осигуряване на електрическа енергия в случай, че електрическата енергия от националната мрежа прекъсне.

Багерът е многофункционална машина, която осигурява както удобство при управление, така и ефективност при работа и може да достигне места, недостъпни за други видове машини. По своятасъщност багерът е машина за въздействие. Използва се за изкопи и изравняване на земята, за товарене и пренасяне на сняг, пръст или скална маса на къси разстояния или за запълване на канавки. Използва се и за поддръжка, за транспортиране на къси разстояния на земна или скална маса, за отстраняване на сняг от пътищата и за разчистване на подстъпите.

Цистерната има капацитет да транспортира големиколичества вода, така че да може да се използва в случай на пожари. Снабден е и с фронтално устройство, което позволява да се прикача инвентар за снегопочистване или измиване на улици.