Monthly Archives: март 2020

4. Съвместен семинар

Изпълнението на проект GRADe спартньорството между Община Градинари, Община Малу и Община Бяла допринася за подобряване нивото на тактическа и стратегическа координация на управлението на риска в трансграничния регион. В… Read more »

3. Закупуване на специализирано оборудване за намеса в извънредни ситуации

Проектът GRADe има за цел да ограничи последиците от изменението на климата върху околната среда на трансграничните общности Бяла, Малу и Градинари и да подобри координацията, планирането и намаляването на… Read more »

2. Организиране на събития: семинари и публични дебати

Семинари и дебати в община Бяла Семинари Община Бяла организира поредица от семинари, които имат за цел да информират, обучат и подготвят населението по отношение на реакция при  природните бедствия…. Read more »

1. Съвместни модули: „Наводнение“, „Пожар“, „Зима“

Съвместен модул: „Наводнения“ На 03.05.2018 г. община Бяла организира съвместен модул „Наводнения“ – „Общинско обучение Бяла 2018“. Присъстват 10 доброволци от Община Градинари, 10 доброволци от Община Малу, 10 доброволци… Read more »