СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ, 27 февруари 2017 г.

      Коментарите са изключени за СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ, 27 февруари 2017 г.

С подкрепата на Трансграничния център за управление и координация на действията при бедствия и аварии –  CBCMCI, на 27 февруари 2017 г. се проведе среща на съответните структури, за да се установят необходимите стъпки за създаване на Съвместния координационен комитет за извънредни ситуации. Срещата се проведе в седалището на Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево.

Като пряк резултат от тази дейност кметовете определиха по 3 лица от всяка община, които да участват в комисията – Гръдинари (Заповед № 83 / 31.03.2017 г.), Малу (Заповед № 60 / 24.03.2017 г.), Бяла ( Заповед № 120 / 2.03.2017 г.).