4. Съвместен семинар

Изпълнението на проект GRADe спартньорството между Община Градинари, Община Малу и Община Бяла допринася за подобряване нивото на тактическа и стратегическа координация на управлението на риска в трансграничния регион. В… Read more »

3. Закупуване на специализирано оборудване за намеса в извънредни ситуации

Проектът GRADe има за цел да ограничи последиците от изменението на климата върху околната среда на трансграничните общности Бяла, Малу и Градинари и да подобри координацията, планирането и намаляването на… Read more »

2. Организиране на събития: семинари и публични дебати

Семинари и дебати в община Бяла Семинари Община Бяла организира поредица от семинари, които имат за цел да информират, обучат и подготвят населението по отношение на реакция при  природните бедствия…. Read more »

1. Съвместни модули: „Наводнение“, „Пожар“, „Зима“

Съвместен модул: „Наводнения“ На 03.05.2018 г. община Бяла организира съвместен модул „Наводнения“ – „Общинско обучение Бяла 2018“. Присъстват 10 доброволци от Община Градинари, 10 доброволци от Община Малу, 10 доброволци… Read more »

РАБОТНА ГРУПА НА СЪВМЕСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ В МАЛУ, 22 юни 2017 г.

На 22 юни 2017 год. в Малу, окръг Гюргево бе организирана първа работна група на Съвместния Координацонен Комитет по Дейност 2 – Създаване на съвместна система за трансгранично управление на… Read more »

ОБУЧЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ В ГЮРГЕВО, 3 май 2017 г.

На 3 май 2017 г. в седалището на Инспектората за извънредни ситуации в Гюргево се проведе обучителна сесия по Дейност 2 – Създаване на съвместна система за трансгранично управление на… Read more »

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТА, 28 март 2017 г.

На 28 март 2017 г. в Гръдинари бе организирана конференция за откриване на проекта „GRADe-Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен… Read more »

СЪВМЕСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ, 27 февруари 2017 г.

С подкрепата на Трансграничния център за управление и координация на действията при бедствия и аварии –  CBCMCI, на 27 февруари 2017 г. се проведе среща на съответните структури, за да… Read more »